HOE HELP IK EEN KIND DAT MOEITE HEEFT MET VRIENDJES MAKEN - Balans In Je Gezin

HOE HELP IK EEN KIND DAT MOEITE HEEFT MET VRIENDJES MAKEN

Als het gaat om de vriendschappen van kinderen, kunnen ouders daar verschillende vragen over hebben. Bijvoorbeeld:

 

 • Hoe kan ik een kind helpen dat moeite heeft met vriendjes maken?
 • Hoe stimuleer ik de juiste vriendschappen?
 • Kan ik me maar beter helemaal niet bemoeien met welke vriendjes mijn kind kiest?
 • Wat moet ik doen als in mijn ogen een vriendje/vriendinnetje duidelijk een verkeerde invloed heeft op mijn kind?

 

Op al deze vragen ga ik in. De eerste vraag komt nu aan bod, over de andere vragen schrijf ik een volgende keer.
Eerst ga ik iets vertellen over kindervriendschappen in het algemeen. Ik beperk me tot de leeftijdscategorie t/m 12 jaar (omdat ik me in mijn coaching ook vooral op die leeftijdsgroep richt).

 

Leren
Vriendschappen zijn voor een kind belangrijk om zich te ontwikkelen. Kinderen kunnen enorm veel leren van hun vriendjes. Ze leren zichzelf en anderen beter kennen. Daar groeit hun zelfvertrouwen van. Andere dingen die ze leren:

 

 • Rekening houden met elkaar
 • Elkaar steunen en meeleven met elkaar
 • Met anderen omgaan
 • Een eigen mening vormen
 • Hulp vragen
 • Voor zichzelf opkomen en omgaan met kritiek

 

Leeftijd
Met het ouder worden groeit je kind niet alleen lichamelijk. Hij/zij maakt ook een groei door in de manier van vriendjes maken en met vrienden spelen.

 

Jonge kinderen tot een jaar of 3 spelen vooral naast elkaar en nog niet met elkaar. Ze pakken soms zomaar elkaars speelgoed af en ze kunnen nog niet goed delen.

 

Bij kinderen van 4 tot 7 jaar verandert dat. Kinderen laten dan steeds vaker merken wie ze wel of niet leuk vinden. Ze kiezen vaak op grond van dezelfde interesses. En ze wisselen hun vriendje vrij makkelijk in voor een ander vriendje. Als ze ruzie hebben kan het gebeuren dat ze nooit meer met hun vriendje willen spelen. Maar even later maken ze het weer goed.

 

Kinderen tussen de 8 en 10 jaar hebben vaak vriendjes die dezelfde activiteiten leuk vinden. De nadruk ligt op het samen dingen doen. Als er ruzies ontstaan, moeten ze echt worden uitgepraat. Het ene moment boos op elkaar en het andere moment weer dikke vriendjes, dat is dan echt voorbij.

 

Kinderen van 11 en 12 jaar ontwikkelen steeds meer saamhorigheid in hun vriendschap. Ze hebben elkaar echt nodig, delen geheimen en troosten elkaar.

 

Helpen
Als je merkt dat je kind moeite heeft met het maken van vrienden, kun je hem of haar op deze manier helpen:

 

 • Leer je kind hoe je op een goede manier omgaat met anderen. Geef daar zelf het goede voorbeeld in. Ik denk dan aan: elkaar laten uitpraten en niet schreeuwen of schelden, elkaar helpen.
 • Probeer helder te krijgen wat je kind lastig vindt. Heeft je kind misschien weinig zelfvertrouwen? Werk daar dan aan. Ligt het meer aan de sociale vaardigheden van je kind? Richt je daar dan op. Je kunt ook met de leerkracht op school bespreken hoe die er tegenaan kijkt.
 • Praat er met je kind over. Stel vragen als: Hoe pak je dat aan als je met andere kinderen mee wilt doen? Wat kun je dan zeggen? Als je kind het zelf niet kan bedenken, kun je een suggestie doen. Je kunt samen zinnen bedenken die je kind kan zeggen als hij/zij wil vragen om mee te mogen spelen. Of je bespreekt dat het niet handig is als jouw kind altijd de baas wil zijn. En hoe hij/zij dan kan zorgen dat ook een keer gebeurt wat een ander kind wil.
 • Speel het uit in een soort rollenspel als je de indruk hebt dat je kind wel wat oefening kan gebruiken.
 • Breng je kind in contact met andere kinderen. Bijvoorbeeld door een (team)sport te kiezen met en voor je kind.
 • Nodig andere kinderen bij jullie thuis Laat de kinderen zoveel mogelijk samen spelen. Mocht het nodig zijn, dan stuur je bij of help je met het spel. En achteraf kun je het er met je kind over hebben. Wat ging goed? Wat kun je anders doen? Wat kun je óók zeggen?
 • Leen boeken bij de bibliotheek over vriendschappen en lees ze voor. Of laat je kind ze zelf lezen. Ook hier weer geldt dat je zo een mooi opstapje hebt om een gesprek aan te knopen hierover.

 

Ik hoop dat je wat kunt met mijn tips, als jij je kind wilt helpen met het maken van vriendjes. Volgende keer meer over vriendschappen en wat je kunt doen als je niet zo blij bent met de vriendjes van je kind.

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Bedrijfsgegevens

 

Balans in je gezin

Annita Lameris-v.d. Wetering

Kadoelen 18

8326 BB Sint Jansklooster

Tel.: 06 – 1512 8340

KvK-nummer: 67306446

 

Facebook


LinkedIn