PESTEN TEGENGAAN - HET SLEUTELWOORD IS SAMEN - Balans In Je Gezin

PESTEN TEGENGAAN – HET SLEUTELWOORD IS SAMEN

We zitten in de Week Tegen Pesten. Het is (helaas) een belangrijk onderwerp. Daarom is het goed dat er deze week speciaal aandacht voor is. Pesten is iets heel ingrijpends voor wie het meemaakt.
En als je als ouders merkt dat je kind gepest wordt of zelf pest, kun je het daar erg moeilijk mee hebben.

 

Samen
Er kan wel iets aan gedaan worden. En het sleutelwoord hierbij is: samen. Zowel ouders, als kinderen als leerkrachten op school kunnen hun steentje bijdragen. Pesten gebeurt vaak in en rond school. En de gevolgen zijn thuis merkbaar. Het is daarom heel belangrijk dat ouders en school hierin samenwerken. Spreek met elkaar af dat je als ouders en leerkrachten duidelijk maakt aan de kinderen: pesten is echt niet oké en we zullen het dan ook absoluut niet accepteren!

 

Zelfvertrouwen
Leerkrachten zien niet alles en ouders ook niet. Dus is het heel belangrijk dat je er thuis met je kinderen over praat. In elke klas zitten kinderen die gepest worden. Als het jouw kind betreft, kom dan voor hem of haar op. Werk met je kind aan meer zelfvertrouwen. (Over hoe je dat kunt doen, lees je meer in een ander blog, zie link hieronder*). Wees je ook bewust van je eigen voorbeeldfunctie. Ga eens na bij jezelf: hoe praat jij over anderen?

 

Plagen of pesten?
Maar ouders hebben een bredere verantwoordelijkheid dan alleen hun eigen kind. Ook als het met jouw kind goed gaat, heb je als ouders een belangrijke taak. Namelijk: op de hoogte blijven van wat er speelt. En in actie komen als het nodig is. Vraag aan je kind: hoe is het in de klas? Plagen jullie elkaar wel eens? Geef voorbeelden over het verschil tussen plagen of pesten: als je elkaar plaagt, kun je er allebei om lachen. De ene keer word jij geplaagd, de andere keer een ander. Maar pesten gaat om steeds hetzelfde kind, dat elke keer het doelwit is en altijd wordt buitengesloten. Meestal zijn het dezelfde kinderen die pesten, een paar bij elkaar en de rest kijkt toe.

 

Halt toeroepen
Praat hier regelmatig met je kind over. Stel vragen als: Is er een kind dat altijd aan de kant staat, niet mee mag of wil doen? Is er een kind in jouw klas dat nooit uitgenodigd wordt op feestjes? Vraag door: wie is/zijn de kinderen die pesten? En wat doe jij  eigenlijk? Doe je mee, kijk je toe of doe je niets omdat je bang bent? Maak je kind duidelijk dat hij of zij samen met anderen het pesten een halt kan toeroepen. Ze kunnen samen naar de leerkracht gaan. In principe moeten kinderen ruzies en onderlinge strubbelingen zelf oplossen, maar als het om pesten gaat, moet de leerkracht ingrijpen.

 

Samenwerken
En als je dan uit deze gesprekken merkt: er is inderdaad een kind dat steeds het mikpunt is, bespreek dat dan als ouders met de leerkracht op school. Iedere school heeft een pestprotocol, leerkrachten kunnen signalen niet negeren. Als alle ouders dit doen en samenwerken met leerkrachten, ontstaat er een klimaat op school dat voor iedereen veilig is. Dat gun je toch ieder kind?

 

Om over na te denken
Ik weet dat het thema pesten best groot is en veel emoties kan oproepen. En ik heb maar een klein aspect eruit gelicht, er valt nog meer over te zeggen. Ik wilde jou als moeder of vader aan het denken zetten met mijn verhaal. Ik hoop dat dat is gelukt.

 

 

*https://www.balansinjegezin.nl/acht-tips-om-het-zelfvertrouwen-van-je-kind-te-vergroten/

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Bedrijfsgegevens

 

Balans in je gezin

Annita Lameris-v.d. Wetering

Kadoelen 18

8326 BB Sint Jansklooster

Tel.: 06 – 1512 8340

KvK-nummer: 67306446

 

Facebook


LinkedIn