WAT OUDERS KUNNEN DOEN OM PESTEN TEGEN TE GAAN - Balans In Je Gezin

WAT OUDERS KUNNEN DOEN OM PESTEN TEGEN TE GAAN

Pasgeleden gebeurde het opnieuw: een meisje dat een eind maakte aan haar leven, omdat ze verschrikkelijk gepest werd. Haar ouders deelden een oproep via de tv en sociale media. De oproep was vooral gericht aan kinderen/jongeren die anderen pesten. Ze riepen hen op eens goed na te denken over wat ze aanrichten met hun pestgedrag. Dat het voor hén klein en een spelletje kan lijken, maar dat hiermee het leven van de ander totaal verwoest kan worden. “Denk er alsjeblieft over na, wat je iemand aandoet. En dat zo iemand misschien maar één oplossing vindt om het pesten te stoppen.” Aldus de vader van het meisje. Het filmpje raakte mij en daarom wil ik er aandacht aan besteden in de opvoedtips van deze week.*

 

Gedicht
Wat pesten met een kind kan doen, heeft Fleur Bloemen in een gedicht geschreven. Je vindt het op de website van de Fleur Bloemen Stichting. Die stichting is opgericht naar aanleiding van het overlijden van Fleur. Zij was ook een meisje dat niet meer wilde leven, omdat ze verschrikkelijk gepest werd. Hieronder het gedicht:

 

Op mijn vorige school
Ben ik erg gepest
Ik was anders dan de andere,
Anders dan de rest.
Ik weet niet waarom,
Het begon als een spel.
Het liep uit de hand
En eindigde voor mij in een hel.
Het ging drie jaar door,
En niet alleen schelden
Wat ik ook elke dag hoor.
Ik had er genoeg van,
Het zat me tot hier.
Nu ben ik daar weg,
met heel veel plezier.
Diep van binnen ben ik bang,
want straks herhaalt het zich weer,
dan voel ik die pijn weer,
en dat wil ik nooit meer.**

 

Groep
Pesten gebeurt vaak in en rondom school. De groepsdynamiek speelt hierin een rol. Veel scholen hebben een pestprotocol en besteden aandacht aan het thema pesten. En daarin is ook meestal aandacht voor de groep: iedereen hoort erbij, we sluiten niemand buiten, we gaan op een goede manier met elkaar om. Als je pesten wilt tegengaan, is samenwerken heel belangrijk. Met samen bedoel ik: ouders, kinderen én leerkrachten op school. Ik wil hier de rol van ouders eruit lichten.

 

Verschil
Allereerst het verschil tussen plagen en pesten. Als je elkaar plaagt, kun je er allebei om lachen. De ene keer word jij geplaagd, de andere keer een ander. Maar pesten gaat om steeds hetzelfde kind, dat elke keer het doelwit is en altijd wordt buitengesloten.

 

De groep die niets doet
Je ziet drie groepen bij pesten: de kinderen die pesten, de kinderen die gepest worden en de kinderen die niets doen. Ik begin bij de laatste groep. Want de kans is groot dat, als er bij jouw kind in de klas gepest wordt, jouw kind tot die laatste groep behoort. Praat hier regelmatig met je kind over. Stel vragen als: Is er een kind dat altijd aan de kant staat, niet mee mag of wil doen? Is er een kind in jouw klas dat nooit uitgenodigd wordt op feestjes? Vraag door: wie is/zijn de kinderen die pesten? En wat doe jij  eigenlijk? Doe je mee, kijk je toe of doe je niets omdat je bang bent? Wat kun jij doen om het pesten te stoppen?

 

Veilig klimaat
Maak je kind duidelijk dat hij of zij samen met anderen het pesten een halt kan toeroepen. Ze kunnen samen naar de leerkracht gaan. In principe moeten kinderen ruzies en onderlinge strubbelingen zelf oplossen, maar als het om pesten gaat, moet de leerkracht ingrijpen. En als je dan uit deze gesprekken merkt: er is inderdaad een kind dat steeds het mikpunt is, bespreek dat dan als ouders met de leerkracht op school. Iedere school heeft een pestprotocol, leerkrachten kunnen signalen niet negeren. Als alle ouders dit doen en samenwerken met leerkrachten, ontstaat er een klimaat op school dat voor iedereen veilig is. Dat gun je toch ieder kind?

 

Als jouw kind pest
Het kan ook gebeuren dat je erachter komt dat jouw kind zelf pest. Soms gaat het om een kind dat graag de leiding neemt en dat niet op een handige manier aanpakt. Dan kun je je kind helpen een goede leider te zijn, die ervoor zorgt dat iedereen erbij mag horen. Hij of zij mag zijn leiderschapsvaardigheden op een positieve manier gebruiken.
Het kan ook zijn dat je kind zelf heel onzeker is of iets traumatisch heeft meegemaakt en als reactie daarop zelf gaat pesten. Angst om zelf gepest te worden kan onbewust meespelen. Dan is er allereerst hulp nodig voor dit kind zelf. Veroordeel je kind niet, maar help hem of haar en bied veiligheid. Overigens mag je wel het gedrag afkeuren. Maar nooit het kind!

 

Als jouw kind gepest wordt
Wanneer je als ouders merkt dat je kind gepest wordt, kan je dat erg verdrietig en machteloos maken. Maar ook dan kun je iets doen. Trek in ieder geval aan de bel bij school. En neem vooral de verhalen van je kind serieus. Luister vooral! Vraag door als er signalen zijn, ook als je kind juist niets vertelt en zich terugtrekt. Werk elke dag aan een goede band met je kind, door hem/haar aandacht te geven. Dat is altijd goed, maar zeker als jouw kind wat kwetsbaarder, stiller of onzekerder is dan andere kinderen. Als je een vertrouwensband opbouwt, durft je kind ook met zijn of haar problemen bij je te komen.

 

Niet negeren
Je kunt je kind helpen weerbaarder te worden. Hoe doe je dat? Het zal niet helpen als je kind kwetsende opmerkingen probeert te negeren. Ze komen echt wel binnen. Juist als je kind ze negeert, hebben deze opmerkingen volop de kans om verder te woekeren in zijn/haar gedachten en gevoel. Als het kind er iets tegenover stelt, gebeurt dat niet.

 

Leer je kind dat er grofweg twee soorten opmerkingen zijn:

  • opmerkingen die niet kloppen
  • opmerkingen die gaan over iets wat anders is aan je kind

 

Help je kind hierop te reageren. Je kunt dat samen oefenen. Ik maak dat duidelijk met twee voorbeelden.

 

Dat klopt niet
Je kind krijgt te horen: “Jij bent lelijk!” Dan kan je kind reageren met zijn/haar lichaamstaal en met woorden. Je kind kan dan zeggen: “Dat klopt niet. Ik vind mezelf mooi.” Daarbij staat je kind rechtop en stevig en kijkt de ander aan. Na het antwoord loopt je kind weg met een stevige houding.

 

Dat is zo
Je kind wordt uitgescholden omdat hij of zij er anders uit ziet (hij of zij wordt bijvoorbeeld ‘sproetenkop’ genoemd). Dan kan je kind ook weer stevig staan, de ander aankijken en antwoorden: “Dat is zo, wil je daar wat over vragen?” De ander zal dit antwoord niet verwachten en niet meteen weten wat hierop te zeggen. En dan kan je kind snel verdergaan: “Geen vraag? Dan ga ik verder”, en ook hier weer weglopen met een stevige houding.

 

Dit is van de ander
Het is heel belangrijk dat je kind leert dat wat een ander zegt en vindt over hem of haar, iets van de ander is. Dat hoeft je kind niet over te nemen.

 

Vraag hulp
Misschien probeer je je kind te helpen en het lukt niet zo goed. Of er is al teveel gebeurd en je kind is al diep ongelukkig. Want pestgedrag begint klein, maar kan enorm groot worden. Blijf er dan niet mee zitten en schakel hulp in.

 

Geen fijn onderwerp om over te schrijven en te lezen. Maar wel heel erg nodig. Ik hoop dat jij als moeder of vader mee wilt helpen aan het tegengaan van pesten. En dat je hulp zoekt als jullie er niet uitkomen.

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=b33XoGBpC8c

** https://fleurbloemenstichting.nl/over-fleur

Met dank aan Apetrotse Kinderen, www.apetrotsekinderen.nl

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Bedrijfsgegevens

 

Balans in je gezin

Annita Lameris-v.d. Wetering

Kadoelen 18

8326 BB Sint Jansklooster

Tel.: 06 – 1512 8340

KvK-nummer: 67306446

 

Facebook


LinkedIn